Trong hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn cách thêm thư viện cảm biến rung này vào Proteus. Thư viện được thiết kế bởi theengineeringprojects.

Thư viện này chỉ chứa một Cảm biến rung có tên là SW-420, và nó tương thích với tất cả các vi điều khiển như Arduino, Vi điều khiển PIC hoặc Vi điều khiển 8051, v.v.

Sử dụng Thư viện này, giờ đây bạn có thể dễ dàng Mô phỏng Cảm biến Rung của mình trong phần mềm Proteus ISIS. Vì chúng không thể tạo ra rung động thực sự trong môi trường Proteus nên đó là lý do tại sao TestPin được đặt trong cảm biến Rung này. Nếu bạn gửi 0 tại TestPin này thì điều đó có nghĩa là không có rung động và nếu bạn gửi 1 thì có nghĩa là chúng tôi có một số rung động.


Trước hết, hãy tải xuống Thư viện Cảm biến Rung cho Proteus bằng cách nhấp vào nút bên dưới:
---------------------------------------
---------------------------------------
Khi bạn tải xuống tệp thì nó sẽ chứa ba tệp có tên là:
  • VibrationSensorTEP.IDX
  • VibrationSensorTEP.LIB
  • VibrationSensorTEP.HEX
Đặt các tệp này vào thư mục Thư viện của phần mềm Proteus của bạn bằng cách giải nén thư mục chứa các tệp này và đặt chúng trong thư mục LIBRARY theo đường dẫn sauC:\ProgramData\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\LIBRARY với win 32 bit hoặc C:\ProgramData(x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8  Professional\LIBRARY với win 64 bit.

Bây giờ hãy mở phần mềm Proteus của bạn, nếu bạn đã mở rồi thì hãy khởi động lại phần mềm Proteus của bạn.

Tiếp đến trong danh sách thư viện, hãy tìm kiếm SW-420 và bạn sẽ thấy được Cảm biến rung SW-420.

Hãy đặt nó vào vùng làm việc Proteus của bạn và nó sẽ trông giống như thể hiện trong hình bên dưới:


Bạn có thể thấy trong hình trên cảm biến có tất cả bốn chân, đó là:

  • Đầu tiên là Vcc nên áp dụng + 5V.
  • Pin thứ hai là GND.
  • Pin thứ ba là OUT, là chân ra từ nơi bạn nhận được tín hiệu cho dù có rung hay không.
  • Pin thứ tư là TestPin và nếu ở mức CAO thì có nghĩa là có rung và OUT Pin sẽ ở mức CAO và nếu ở mức THẤP thì có nghĩa là không có rung và Pin OUT cũng sẽ ở mức THẤP.

Bây giờ, điều cuối cùng bạn cần làm là nhấp đúp vào cảm biến này để mở Properties.

Trong Properties, bạn sẽ tìm thấy Tệp chương trình, trong phần này, hãy duyệt đến thư mục chứa tệp VibrationSensorTEP.HEX của bạn vừa đặt trong thư mục Thư viện của phần mềm Proteus.

Sau khi tải lên, bạn có thể sử dụng Cảm biến rung trong Proteus, tệp hex đang thêm chức năng trong Cảm biến rung này.

Bây giờ chúng ta làm một ví dụ đơn giản để có được cách hoạt động của cảm biến này.

Vì vậy, để làm được điều đó, hãy vẽ một mạch đơn giản như hình dưới đây:


Hãy chạy mô phỏng của bạn và khi bạn đặt TestPIN ở mức THẤP, cảm biến sẽ không đưa ra bất kỳ đầu ra nào và khi bạn đặt TestPIN ở mức CAO thì cảm biến sẽ cho đầu ra có nghĩa là rung được phát hiện như trong hình dưới đây:


Chúc các bạn thành công.

Post a Comment

Previous Post Next Post