Hướng dẫn từng bước đầy đủ về Thư viện cảm biến khí cho Proteus

Chào các bạn, mặc định khi cài đặt phầm mềm Proteus, thì sẽ không có thư viện cảm biến này. Vì vậy bạn phải thêm nó vào nhằm mục đích mô phỏng các mạch của bạn khi cần thiết nếu có cảm biến này.

Đầu tiên các bạn tải xuống thư viện tại đây:
---------------------------------------------
---------------------------------------------
Để thêm vào thư viện Proteus. bạn thực hiện như sau:
- Giải nén tệp vừa Download bạn sẽ được 3 tệp sau: 
 • GasSensorTEP.LIB
 • GasSensorTEP.IDX
 • GasSensorTEP.HEX
- Copy 3 tệp trên bỏ vào đường dẫn sau : C:\ProgramData\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\LIBRARYvới win 32 bit hoặc C:\ProgramData(x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8  Professional\LIBRARY với win 64 bit sau đó các bạn mở Protues lên và mở thư viện gõ :"MQ" sẽ thấy các cảm biến bạn cần

Như vậy là bạn đã thêm xong thư viện vào Proteus. Nếu bạn muốn biết nó hoạt động như nào thì xem hướng dẫn bên dưới:
 • Bạn có thể thấy tất cả các cảm biến này có bốn chân trên chúng.
 • Hai trong số các chân này là Vcc và GND trong khi thứ ba là OUT Pin.
 • Test Pin được sử dụng cho mục đích mô phỏng, khi bạn có thể cho lên mức CAO trên Test Pin, thì điều đó có nghĩa là bạn có Gas trong không khí và cảm biến của bạn cũng sẽ đạt CAO trên Pin OUT.
 • Vì vậy, hãy kiểm tra xem làm thế nào để sử dụng các cảm biến khí này. Vì vậy, lấy bất kỳ cảm biến nào trong thư viện cảm biến khí và vẽ một mạch nhỏ như trong hình dưới đây


 • Bây giờ trước khi chạy mô phỏng của bạn, một điều bạn cần làm là nhấp đúp vào cảm biến khí này và mở Thuộc tính.
 • Trong Thuộc tính, bạn sẽ tìm thấy một phần tệp Chương trình. Trong phần này, hãy duyệt tìm tệp GasSensorTEP.HEX, mà chúng ta vừa tải xuống ở trên và được đặt trong thư mục thư viện của phần mềm Proteus
 • Bây giờ hãy chạy mô phỏng của bạn và khi bạn chuyển trạng thái logic CAO thì bạn sẽ thấy chân OUT cũng sẽ ở mức CAO như trong hình dưới đây.
 • Bạn có thể cắm chân OUT này của Cảm biến khí trong Bộ vi điều khiển của mình, ví dụ như Arduino, Vi điều khiển PIC , v.v.  

 • Post a Comment

  Previous Post Next Post