GIỚI THIỆU


Mục đích tạo ra Dientuvnbit nhằm lưu trữ cũng như chia sẻ dữ liệu liên quan đến điện tử, tin học, ứng dụng phần mềm, mạch điện cơ bản và một số thủ thuật liên quan.

Ở đây khi download file các bạn chỉ việc chờ 15s, nói không với quảng cáo keyword tìm mật khẩu một cách rườm rà khó chịu.