Đã fix link download

Chào các bạn hôm này mình sẽ giới thiệu và chia sẽ với các bạn một thư viện hỗ trợ mô phỏng Arduino trên phần mềm protues. Trước tiên mình xin giới thiệu với các bạn các Board Arduino có thể mô phỏng được.


1. SIMULINO UNO
2. SIMULINO LILYPAD
3. SIMULINO MEGA
4. SIMULINO NANO
5. ULTRASONIC V2

- Link download thư viện:
------------------------------------------
------------------------------------------

Hương dẫn sử dụng sau khi download file về các bạn giải nén và copy 2 file ARDUINO.IDX VÀ ARDUINO.LIB  trong thư mục paster vào đường dẫn sau : C:\ProgramData\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\LIBRARYvới win 32 bit hoặc C:\ProgramData(x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8  Professional\LIBRARY với win 64 bit sau đó các bạn vào phần mềm Protues  mở thư viện lên và gõ đúng các tên hặc gõ " ARDUINO" thì ra.

Post a Comment

Previous Post Next Post