I.             Giới thiệu.
Proteus là phần mềm cho phép mô phỏng hoạt động của mạch điện tử bao gồm phần thiết kế mạch và viết chương trình điều khiển cho các họ vi điều khiển như MCS-51, PIC, AVR, … 

Proteus là phần mềm mô phỏng mạch điện tử của Lancenter Electronics, mô phỏng cho hầu hết các linh kiện điện tử thông dụng, đặc biệt hỗ trợ cho cả các MCU như PIC, 8051, AVR, Motorola.

Phần mềm bao gồm 2 chương trình: ISIS cho phép mô phỏng mạch và ARES dùng để vẽ mạch in. Proteus là công cụ mô phỏng cho các loại Vi Điều Khiển khá tốt, nó hỗ trợ các dòng VĐK PIC, 8051, PIC, dsPIC, AVR, HC11, MSP430, ARM7/LPC2000 ... các giao tiếp I2C, SPI, CAN, USB, Ethenet,... ngòai ra còn mô phỏng các mạch số, mạch tương tự một cách hiệu quả. Proteus là bộ công cụ chuyên về mô phỏng mạch điện tử. 

Chức năng mới Proteus 8.5
·         Thêm chức năng đoán lúc đi dây cong khi thiết kế PCB.
·         Nâng cao chất lượng khi xuất ra DXF
·         Bổ sung MSP430G2X.
·         Chạy ổn định trên tất cả Win 7,8,10

Bản 8.5 được cập nhật link bên dưới và crack tương tự bản 8.4

II. Hướng dẫn Cài đặt.
Bước 1: Setup.
·         Chạy file Proteus 8.4 SP0 Pro-Demo Setup
·         Chạy cho tới khi chọn file KEY thì chọn file key-setup
Bước 2: Crack.
Chạy file Update Proteus 8.4 SP0 Demo to PRO ENG v1.0 với chế độ Run Administrator và browse đến C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional đối với Win 32 bit hoặc C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional với Win 64 bit rồi nhấn Update
 + Key
==> Click DownLoad  Phần Mềm Proteus 8.5 + Key
==> Click DownLoad  Phần Mềm Proteus 8.4 + KeyCHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG! 

Post a Comment

Previous Post Next Post