The sơ đồ nguyên lý tụ điện C6 là tụ lọc nguồn, Biến trở RP1 dùng để điều chỉnh âm lượng, IC1 là LM386 IC khuếch đại âm thanh, MIC dùng loại micro electret nó sẽ chuyển đổi âm thanh thành tín hiệu điện, R1 là điện trở cung cấp nguồn cho MIC, C1 và C5 là các tụ đầu vào và đầu ra, tải đầu ra là loa có tính cảm kết hợp với tụ C5 tạo thành bộ lọc LC, R2 và C4 đảm bảo độ ổn định cho mạch, C3 dùng để lọc bỏ thành phần AC.


Thông số mạch:

- Điện áp cung cấp: 4V - 9V

- Dòng tiêu thụ: 4mA

- Công suất đầu ra: 0.25W

Có thể kết hợp vs mạch nháy theo nhạc thông qua cổng OUT nối trực tiếp với cổng IN của mạch nháy theo nhạc


Download full file orcad and mạch in:
4 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post