HanziPaper là một công cụ trực tuyến để tạo sách chép hanzi và đồng thời là một công cụ tuyệt vời để học viết chữ Hán, hỗ trợ nhiều tính năng bao gồm các mẫu nền, màu sắc, phông chữ tùy chỉnh và nhiều tính năng khác. Với sự trợ giúp từ công cụ sách chép hanzi và viết chữ pinyin đơn giản, dễ sử dụng và hiệu quả này, bạn có thể học cách đọc và viết chữ pinyin và chữ Hán một cách đúng đắn và tất nhiên, hiệu quả hơn. HanziPaper.com là miễn phí để sử dụng, hãy thoải mái để lại phản hồi của bạn nếu có bất kỳ câu hỏi nào.


Truy cập link sau để sử dụng: https://hanzipaper.com/en/pinyin-han/

Cách Sử Dụng

- Nhập bất kỳ chữ Hán nào bạn muốn tạo sách chép hanzi pinyin.

- Chọn loại sách chép từ các tùy chọn như chữ Hán, thứ tự nét bút, từ (cụm từ), câu và đoạn văn được liệt kê trong phần Loại Hán tự. Vui lòng ngăn cách các cụm từ bằng dấu cách, | hoặc xuống dòng nếu loại được chọn là từ. Nên sử dụng xuống dòng để cách biệt các cụm từ bằng cách để một cụm từ trên một dòng.- Nhấp vào nút "Get Pinyin" để nhận được Pinyin được tạo cho các ký tự bạn đã nhập.

- Kiểm tra kỹ xem Pinyin được tạo ra có chính xác không. Vui lòng điều chỉnh cần thiết nếu có Pinyin sai do các chữ Hán đa nghĩa.

- Bạn có thể thêm các tùy chọn khác cho sách chép hanzi pinyin của bạn, như loại mẫu, màu sắc, việc vẽ theo, phông chữ tùy chỉnh và nhiều tùy chọn khác, nếu cần. Tuy nhiên, bạn có thể tạo một cuốn sách chép hanzi pinyin đẹp bằng các tùy chọn mặc định mà không cần điều chỉnh gì thêm.

- Nhấp vào nút "Submit" để tạo một cuốn sách chép hanzi pinyin đẹp cho bạn.

- Sau đó, trên trang cuốn sách chép hanzi pinyin được tạo ra, bạn có thể in trực tiếp hoặc in thành cuốn sách PDF bằng cách chọn "Lưu dưới dạng PDF".

CHÚ THÍCH CÁC NỘI DUNG TRONG KHUNG:

a) Hanzi Type

    Bao gồm 5 lựa chọn như sau, những lựa chọn thường dùng sẽ được in đậm màu đỏ:

+ Article

+ Hanzi Characters

+ Sentences

+ Stroke Order

+ Words
b) 
New Line Type

Dùng để thêm dòng để viết. Mặc định là No new line, để thêm dòng chọn Blank new line 


c) Pattern Color

Màu của đường kẻ ô ly, gồm 3 màu: BlackGreenRed

d) Hanzi Color

Màu của hán tự & pinyin, gồm 3 màu: BlackGreenRed

e) Pattern Type

Phần này để chọn kiểu kẻ ô, gồm các lựa chọn sau, những lựa chọn thường dùng sẽ được in đậm màu đỏ:

+ No Pattern: không kẻ ô

+ Pattern Tian (lựa chọn mặc định)

+ Pattern Mi

+ Pattern Huigong

+ Pattern Mi + Huigong

+ Pattern Jiugong

f) Tracing Weight

Điều chỉnh độ đậm nhạt từ các lựa chọn để giúp bạn nhận biết được đường viết của các ký tự một cách rõ ràng hơn, hoặc ngược lại
Phần khoanh đỏ

g) Pinyin Tracing

Cái này để bật hoặc tắt pinyin theo hán tự

Bật Pinyin (mặc định là bật "Yes")

Tắt Pinyin

h) 
Characters per line

Số ký tự trên một dòng, mặc định là 10, tốt nhất để 10 cho vừa khổ A4

i) Custom Page Header

Đặt tên cho tiêu đề

Vui lòng đảm bảo bạn đã cài đặt các phông chữ tương ứng nếu bạn quyết định sử dụng một phông chữ tùy chỉnh cho cuốn sách chép hanzi pinyin của bạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm phần tạo tương tự như:

- Viết chữ hán từ pinyin cho sẵn: https://hanzipaper.com/en/pinyin/


- Tạo một cuốn sách chữ Hán hỗn hợp và học cách viết chữ Hán đúng cách: https://hanzipaper.com/en/fusion/


Ngoài ra còn nhiều tính năng khác tại trang HanziPaper này, chúc các bạn thành công

Post a Comment

Previous Post Next Post