Thư viện được thiết kế bởi theengineeringprojects, giờ đây bạn có thể dễ dàng sử dụng các mô-đun Bluetooth trong Proteus ISIS.Bao gồm hai mô-đun Bluetooth là HC-05 và HC-06.

Bạn có thể thực hiện giao tiếp nối tiếp với các mô-đun này khá dễ dàng. Vì vậy, hãy bắt đầu với Thư viện Bluetooth cho Proteus xem cách cài đặt nó và cách sử dụng nó trong Proteus.

Vì vậy, trước hết, hãy tải xuống Thư viện Bluetooth này cho Proteus bằng cách nhấp vào nút bên dưới:

----------------------------------------

----------------------------------------

Trong tệp rar này, bạn sẽ tìm thấy hai tệp được đặt tên là:

BluetoothTEP.IDX

BluetoothTEP.LIB

Hãy giải nén hai tệp này và đặt chúng trong thư mục theo đường dẫn sauC:\ProgramData\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\LIBRARY với win 32 bit hoặc C:\ProgramData(x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8  Professional\LIBRARY với win 64 bit.

Bây giờ hãy mở phần mềm Proteus của bạn hoặc khởi động lại nó nếu nó đã mở và tìm kiếm Bluetooth và bạn sẽ thấy như hình dưới:

Chọn cả hai mô-đun này và đặt chúng vào không gian làm việc của bạn và nó sẽ giống như thể hiện trong hình bên dưới:


Như đã nói trước đó, chúng ta vừa sử dụng các chân TX và RX cơ bản của các mô-đun Bluetooth này.

Đó là lý do tại sao bạn có thể thấy trong hình trên rằng chỉ TXD và RXD đang hoạt động trong khi tất cả những thứ khác không hoạt động.

Nếu bạn muốn xem nó hoạt động như thế nào, hãy thiết kế một mạch đơn giản và thực hiện giao tiếp giữa hai mô-đun Bluetooth này.

Nếu bạn chưa làm việc trên Virtual Terminal thì bạn nên đọc Cách sử dụng Virtual Terminal trong Proteus .

Vì vậy, thiết kế một mạch đơn giản như hình dưới đây:


Hãy nhấp vào bất kỳ mô-đun HC-05 nào và bạn sẽ nhận được một cửa sổ bật lên.

Trong cửa sổ này, chọn COM1 cho mô-đun HC05 đầu tiên và COM2 cho mô-đun HC05 thứ hai.

Bây giờ COM1 và COM2 của bạn hầu như đã được kết nối, tôi đã chỉ ra cách kết nối ảo các cổng COM trong video dưới đây.

Tiếp theo, hãy chạy mô phỏng của bạn.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Post a Comment

Previous Post Next Post