Sprint Layout 5.0 FULL - Phần mềm vẽ mạch

Phần mềm sprint layout cho phép vẽ 2 lớp

Nó có dung lượng rất nhỏ bé và cực gọn . khả năng đi track rất linh hoạt , tuy bé nhỏ nhưng cũng hội tụ nhiều yếu tố chuyên nghiệp như tạo thư viện , định nghĩa lỗ .

Đặc biệt các đường đổ " plate " của nó cứ gọi là cực nhanh và tuyệt . Phần mềm này vẽ các bo mạch công suất , công nghiệp ăn đứt mấy thằng protel , Orcad ...

Sprint layout phần mềm tập trung vào vẽ thủ công , vẽ pcb --- Không shematic


Link download: Tải tại đây.

Cách Crack: Sau khi chạy file cài đặt sao chép và ghi đè file layout50.exe vào thư mục cài đặt.
Một số hình ảnh:


Post a Comment

Previous Post Next Post