1) Mạch nguồn 5V, có bảo vệ dòng và áp

Mạch nguồn 5V và bảo vệ dòng, áp


*Giải thích nguyên lí hoạt động:

Mạch nguồn ổn áp 5v làm nhiệm vụ tạo ra nguồn cung cấp 5V ổn định,va mức dòng cung cấp lên đến 3A.

Khối mạch vào và chỉnh lưu: sử dụng diode cầu 5A để chỉnh lưu điện áp xoay chiều lấy từ biến áp ở đây ta lấy áp ra xoay chiều có giá trị hiệu dụng 12V. Kết hợp với tụ chỉnh lưu để tạo ra điện áp DC có giá trị Vin = SQRT(2) * 12 = 15V. Khối này dùng một đèn led để báo hiệu có điện áp DC .

Khối mạch ổn áp và nâng dòng: khối này làm nhiệm vụ tạo điện áp ổn định 5V ở đầu ra.Sử dụng IC 7805 chuyển điện áp 15V đầu vào thành điện áp 5V . IC 7805 cho dòng ra định danh 1A nhưng thực tế thì dòng ra khoảng 500mA. Nên để tạo ra nguồn cung cấp 3A ta sử dụng mạch nâng dòng dùng BJT B688. Điện trở R4=10Ω để phân cực cho BJT dẫn ở chế độ khuếch đại.

Tụ C3,C4,C5 để lọc điện áp gợn tránh ảnh hưởng của tín hiệu cao tầng chạy về nguồn.Led D5 để báo có áp ra.

Khối bảo vệ áp:có tác dụng bảo vệ nguồn khi điện áp đầu ra tăng vọt khỏi giá trị 5V.Thực hiện bằng cách đóng role để ngắt mạch nguồn khỏi điện áp vào.Khi điện áp đầu ra lớn hơn 5V BJT Q5 sẽ dẫn nhờ cầu phân áp R6,R7.Diode zener D2 để ghim điện áp cực E 3,3V.Khi Q5 dẫn sẽ làm cho Q9 dẫn.BJT Q9 làm nhiệm vụ đệm dòng.Q9 dẫn dòng Ic đổ qua role làm role đóng ngắt nguồn vào.

Khối bảo vệ dòng: để bảo vệ dòng định mức ở 3A.Khi mức dòng tăng lên lớn hơn 3A hoặc trường hợp ngắn mạch đầu ra mạch bảo vệ dòng sẽ đóng role ngắt điện áp vào.Mạch được thực hiện bằng 2 opamp LM 324.Ban đầu điện áp visai đặt vào opamp1 gần bằng không dòng chọn điện trở R1 nhỏ.áp ra của opamp này bằng không.Khi dòng tăng lên điện áp tại chân không đảo sẽ lớn hơn đầu vào đảo nên tạo ra điện áp dương ở đầu ra của opamp1.Áp này đã được khuếch đại sẽ được đưa váo chân không đảo so sánh với chân đảo của opamp2.Sẽ tạo ra điện áp kích cho SCR dẫn thông qua diode  dòng qua SCR sẽ đóng role.tại chân cổng của SCR dùng led để báo hiệu có điện áp kích.

2) Mạch nguồn điều chỉnh điện áp ra 5V ~ 15V


Mạch nguồn 5V và mạch nguồn điều chỉnh điện áp!

 *Giải thích nguyên lí hoạt động mạch nguồn điều chỉnh 5V sang 15V:

Mạch nguồn điều chỉnh điện áp ra từ 5V đến 15V cho dòng ra 3A.Về nguyên lí hoạt động cơ bản giống như mạch nguồn ổn áp 5V ở khâu chỉnh lưu,khối nâng dòng,khối mạch bảo vệ dòng.

Khối điều chỉnh áp:dùng IC 317 lấy điện áp 18V ở đầu vào cho giá trị ra điều chỉnh từ 5V đến 15V.Dùng biến trở R4 để điều chỉnh

Previous Post Next Post